Projectoproep 2019-2020 Leader Pajottenland+

“Wij zoeken jouw ideeën… om ze samen uit te werken”

Het Pajottenland bruist en bloeit. Om in de streek nog meer in te zetten op dynamiek en leefbaarheid, rekent onze regio op haar inwoners. Tot eind 2022 is er bijna 300.000 euro beschikbaar om in de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal projecten rond plattelandsontwikkeling en -vernieuwing te realiseren. Die gemeenten zijn door Europa, Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant erkend als Leadergebied 2014-2020, en willen samen met hun inwoners en verenigingen de regio verder ontwikkelen.

 

De voorbije jaren hebben we gemerkt dat er heel wat ideeën leefden in het Pajottenland. Heb je zelf een voorstel klaar, of ken je een buur of dorpsgenoot die ‘broedt’ op een idee? Laat het ons zeker weten. Wij luisteren naar wat jij te vertellen hebt. Past jouw idee binnen de thema’s, dan bekijken we samen hoe we er een project van maken.

Met de Leadersubsidies wil Pajottenland+ werken aan de specifieke noden van het Pajottenland om zo de eigenheid van de regio te versterken. En wie kent de mogelijkheden en de knelpunten van een streek beter dan de mensen die er wonen, werken en zich ontspannen? We vragen geen uitgebreid dossier: in eerste instantie voldoet een mailtje met jouw of jullie idee.

Pajottenland+ werkt met de lokale ontwikkelingsstrategie ‘Dynamisch verdorpen – onze (be)leefstreek versterken’. Voor het uitwerken van Leaderprojecten zijn er thema’s naar voren geschoven. Past jouw idee of projectvoorstel in een of meerdere thema’s? Voor deze oproep selecteerde het bestuur de drie thema’s en bijbehorende maatregelen:

 

Niet onbelangrijk: momenteel loopt de beoordelingsronde van de projecten die werden ingediend in april 2019. Mogelijks zal het budget van thema 1 ‘Duurzame energie en klimaatadaptatie’ niet meer beschikbaar zijn vanaf oktober 2019.

 

 

Leaderthema 1: Duurzame energie en klimaatadaptatie

Maatregel 1: Energieafhankelijkheid verminderen door in te zetten op energiebesparing

Maatregel 2: Eigen duurzame  energieproductie als antwoord op stroomtekorten

 

Leaderthema 2: Profilering en promotie via streekidentiteit

 

Maatregel 1: Versterking tussen dorp en buitengebied    

Maatregel 2: Verder ontwikkelen, bundelen en inzetten van de Pajotse plattelandstroeven

 

Leaderthema 3: Leefbare dorpen

Maatregel 1: Inwoners samenbrengen om het dorp levend te houden: sociaal weefsel versterken, lokale dienstverlening uitbouwen, en nieuwe creatieve initiatieven opzetten

Maatregel 2: Vandaag werken aan morgen en overmorgen via een modern en toekomstgericht dorpenbeleid

Maatregel 3: Een belangrijke basisvoorwaarde is en blijft een plattelandsgebied met ‘leefbare mobiliteit’, zijnde zich duurzaam en veilig verplaatsen

 

 

De Leader-methodiek

 • Bottom-up, innovatief, duurzaam, gebiedsgericht, actieve betrokkenheid van de bevolking, inspraak, …
 • samenwerking: sectoroverschrijdend, gemeentegrensoverschrijdend, werken aan regiocohesie
 • doelgroepen: landbouwers, vrouwen, jongeren, slecht gehuisveste huishoudens, sociale groepen en individuelen, …

 

Bijkomende aspecten:

 • projecten met meerwaarde voor de streek
 • commerciële initiatieven en individuele projecten komen niet in aanmerking
 • versterken van het platteland en de plattelandsfuncties
 • netwerkvorming en uitwisseling tijdens de samenwerking
 • duurzaamheid van het project na de Leaderperiode
 • nieuwe producten of diensten, methoden en samenwerkingsverbanden
 • originele vormen van organisatie of uitvoering die zorgen voor een meerwaarde
 • mogelijke toepassing van milieuvriendelijke technieken of materialen
 • idee met behoud van werkgelegenheid of creëren van nieuwe jobs
 • grote betrokkenheid van de plaatselijke bevolking
 • zich richten naar doelgroepen
 • uitvoering van het project kan in 1 gemeente, mits een heel sterk concept, projecten in minstens drie gemeenten, en mogelijks in alle zeven gemeenten van Pajottenland+, genieten meer voorkeur bij toewijzing van de middelen (Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal),
 • het project bevat geen milieubelastende aspecten
 • opgedane kennis en resultaten ter beschikking stellen van P+ en andere plattelandsgebieden
 • het project is conform de Vlaamse, federale en Europese wetgeving.
 • belangrijk: sector- en gemeentegrensoverschrijdende samenwerking

 

Belangrijk om te weten: Leader+ betaalt niet alles… Er wordt 35% eigen financiering verwacht.

 

 

Van projectoproep tot start nieuw project

 

Voor projectuitvoering vanaf 1 oktober 2020, en met een looptijd tot maximaal 31 december 2022, kunnen projectideeën worden aangemeld tot 31 januari 2020 bij jos.huwaert@pajottenland.be. Alleen wie een projectidee heeft aangemeld, kan aansluitend een volledig ingevuld projectvoorstel digitaal indienen tot 31 maart 2020 via https://www.vlm.be/nl/themas/platteland/e-loket/Paginas/default.aspx.  

>> Heb je een idee, bezorg het ons dus via mail ten laatste tegen 31 januari 2020.

NIEUW:

>> Voor geïnteresseerde projectindieners plannen we een opleiding e-loket in ons secretariaat, Molenstraat 26, 1760 Roosdaal.

 

Documenten die betrekking hebben op deze projectoproep:

1. drie thema’s Leaderoproep 2018-2019

2. ontvankelijkheidscriteria

3. beoordelingscriteria

4. wegwijzer voor indiening Leaderproject

5. instructies declaratie plattelandsloket

 

 

Aanmelden bij het e-loket Platteland VLM: https://eloket.vlm.be/plattelandsloket

 

Heb je nog vragen of een idee voor een project?

Met vragen en bespreking van projectideeën kan je terecht bij jos.huwaert@pajottenland.be.  Schrijf je idee kort en duidelijk neer en mail het tegen 31 januari 2020 naar jos.huwaert@pajottenland.be, de coördinator van Pajottenland+. Vergeet je eigen adres en telefoonnummer niet te vermelden, want we zullen nadien met jou contact opnemen.

 

Volledig ingevulde projectvoorstellen met financiële tabellen verwachten we via het e-loket ten laatste op 31 maart 2020 om 23.59 uur. We geven nog een tip mee: tracht jouw dossier af te werken tegen 20 maart. Informatica is immers niet feilloos. Belangrijk is te vermelden binnen welk(e) thema(’s) van Pajottenland+ jouw projectidee past. De volledige ontwikkelingsstrategie (LOS) vind je op www.pajottenland.be. Voor verdere vragen contacteer je Jos Huwaert via mail of op 054 / 500 245. 

 

Interesse in de volledige ‘lokale ontwikkelingsstrategie? Hier staat de LOS.